Vi är en advokatbyrå med huvudsaklig inriktning på brottmål.
Vi åtar oss uppdrag som försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.