OM ADVOKATERNA WJ

Advokatbyrån bildades år 2009 av advokaterna Maria Wilhelmsson och Lars Jähresten som båda haft egen verksamhet under många år i egen regi och i samarbete med andra kollegor.
Byrån består idag av två advokater och en biträdande jurist.