VERKSAMHETSOMRÅDEN

OFFENTLIGT FÖRSVAR
När man är misstänkt för ett brott har man i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare. Man har i princip rätt att själv välja vilken försvarare man vill ha, under förutsättning att advokaten tar emot uppdraget. Man kan uppge för polisen vilken advokat man önskar eller kontakta oss så hjälper vi till. Det är viktigt att konsultera en advokat innan man går på polisförhör.
Man har rätt att ha sin försvarare med vid polisförhöret vilket vi rekommenderar att man har.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE
När man varit utsatt för ett brott kan man ha rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdet kan vara en advokat eller jurist som har till uppgift att bistå brottsoffret under polisutredning och rättegång. Man hjälper även till med att föra talan om skadestånd och kan vara med under polisförhör vilket oftast känns tryggt för ett brottsoffer. Även här har du rätt att begära att en viss advokat/jurist utses till ditt målsägandebiträde. Kostnaden för målsägandebiträde betalas av staten och medför inga kostnader för brottsoffret.

FAMILJERÄTT
Familjerätt kan avse t ex vårdnad om barn, umgängesrätt, frågor om barns boende och underhållsbidrag. Vi bistår dig i sådana ärenden och kan även hjälpa till med att t.ex upprätta äktenskapsförord, bodelningar och samboavtal.

SOCIALRÄTT
Vi hjälper dig i ärenden angående tvångsvård enligt LVU, LVM, LPT och LRV. Vi förordnas då av domstol som offentligt biträde vilket är kostnadsfritt för klienten.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN
I vissa fall, om t ex en vårdnadshavare är misstänkt för brott mot sitt barn, kan domstolen utse en advokat/jurist som tillvaratar barnets intressen under polisutredningen och rättegången. Den särskilda företrädare fattar då t.ex beslut om barnet ska förhöras av polis och läkarundersökas.